Logo
Hafibé Financieel Beheer

Algemene informatie

Kent u dit?

De maand duurt vaak langer dan het inkomen toelaat, en de roodstand op uw bank wordt elke keer donkerder rood. Misschien heeft u zelfs al andere schulden gemaakt: een kleine lening om de kapotte televisie te vervangen, hier en daar eens een tientje bij vrienden geleend, maar nooit terugbetaald, en vele andere zaken die u zorgen baren. Gelukkig is er dan eens per jaar het vakantiegeld, maar een keer op vakantie kunnen is toch ook wel prettig. Helaas zit dit er vaak al lange tijd niet meer in bij u, en eigenlijk ziet u geen uitweg. Zonder hulp komt u er niet meer uit.

Maar er is hulp: besteed uw budgetbeheer uit, en laat uw budgetbeheerder voor u werken. In overleg met u wordt een persoonlijk budgetplan opgesteld. Niet alleen uw inkomsten worden onder de loep genomen, maar zeker ook uw uitgaven. Uw vaste lasten worden uit het budget betaald, eens per jaar wordt uw belastingaangifte verzorgd, huur-, zorg- en mogelijke andere belastingtoeslagen berekend, eventuele kwijtscheldingen aangevraagd, en verdere zaken die met uw budget te maken hebben. Zoveel mogelijk wordt er geld "opzij" gelegd voor de leuke dingen in het leven: uitstapjes, verjaardagen, kleding, enz.


Vormen van budgetbeheer

Globaal zijn er drie vormen van budgetbeheer. Curatele, meerderjarigenbewind en eenvoudig budgetbeheer, zoals uitgevoerd door kredietbanken.

Curatele

Curatele wordt uitgesproken door een rechter. Dit gebeurt op grond van zwakte van (verstandelijke) vermogens of verkwisting. De ondercuratele gestelde wordt op vele terreinen handelingsonbekwaam. Er wordt hierbij een curator aangesteld die dit uitvoert. Dit is een zeer zware vorm van beheer, die slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uitgesproken.

Meerderjarigenbewind

Meerderjarigenbewind gebeurt ook via de kantonrechter. Eigenlijk is dit een afgezwakte vorm van curatele, waarbij de betrokkene zelf handelingsbekwaam blijft, maar op vele terreinen niet meer handelingsbevoegd.
Er wordt een bewindvoerder benoemd die het hele budgetbeheer overneemt. Een verdere inleiding op het meerderjarigenbewind kunt u hier lezen.

Eenvoudig budgetbeheer

Eenvoudig budgetbeheer gebeurt meestal bij een (lokale) kredietbank. Uw inkomen komt binnen bij de kredietbank, en zij betalen van uw geld de rekeningen die u naar hen opstuurt.
Er is dus geen belastingaangifte, kwijtscheldingsaanvraag, en dergelijke. Al dit soort zaken moet u zelf regelen.

Een mengvorm van beide laatste vormen is uitgebreid budgetbeheer.
Alles wat bij meerderjarigenbewind gebeurt, gebeurt hier ook, maar dan zonder tussenkomst van de rechter. U spreekt deze vorm af met de budgetbeheerder, en kunt deze ook, met inachtneming van een opzegtermijn, weer opzeggen als u denkt dat u zelf uw eigen budget weer wilt en kunt beheren. Een artikel over de afweging tussen uitgebreid budgetbeheer en meerderjarigenbewind vindt u hier.


Over Hafibé Financieel Beheer

Uitgebreid budgetbeheer is de hoofdactiviteit van Hafibé Financieel Beheer. Het is geen overheidsinstelling, dus er moet voor betaald worden. De huidige tarieven vindt u hier. In vele gevallen, echter, betaalt de gemeentelijke sociale dienst deze bijdrage uit de bijzondere bijstand.

Hafibé is een éénmanszaak, met informele samenwerkingsverbanden met vergelijkbare organisaties buiten de regio. Het werkgebied bestaat globaal uit het westen van de provincie Groningen en het noordoosten van Fryslân. Wat overigens niet betekent dat als u buiten deze regio woont, u niet welkom bent!

André Haagsma is de oprichter en medewerker van Hafibé Financieel Beheer. Hij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van inkomensbeheer, budgetbeheer, belastingen en schuldregeling.


Verdere informatie

Wilt u meer weten over wat Hafibé voor u kan doen, neemt u dan gerust contact op.
Het eerste consult bij u thuis is vrijblijvend en gratis.
U kunt natuurlijk ook eerst de brochure in PDF-formaat downloaden en (dubbelzijdig) printen.


 
 
 
free counters